Werkwijze

Kennismakingsgesprek:

Wanneer je belt of mailt met een vraag, dan maken we veelal een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Wat is de aanleiding om aan haptotherapie te denken? Vragen en verwachtingen worden verkend. Op basis daarvan kunnen vervolgafspraken gemaakt worden. In de volgende werksessie wordt de vraag verder verkend en ervaar je wat haptotherapie zoal kan inhouden. Na drie werksessies maken we een pas op de plaats. Zijn we op de goede weg?

 

Tijd:

Een kennismakingsgesprek of een werksessie duurt 1 à 1,5 uur. Het aantal sessies verschilt per vraagstelling en per persoon. Zowel het aantal sessies als de tijd tussen de sessies wordt samen overlegd.

 

Verwijzing niet nodig:

Voor haptotherapie is geen verwijzing van de huisarts nodig.

 

Contact met huisarts, verwijzer, of andere behandelaars:

Contact met de huisarts, verwijzer of een andere behandelaar kan wenselijk zijn. Dat gebeurt in overleg met de cliënt en na schriftelijke toestemming. In het privacy-beleid op deze site staat hierover meer informatie.

 

Klachten:

Wanneer u een klacht heeft over de therapie, laat dat dan zo snel mogelijk aan me weten. Dan kunnen we kijken of we in overleg een oplossing kunnen vinden. Indien dat geen bevredigend resultaat heeft, kan de klacht schriftelijk gericht worden aan de klachtencommissie van de Vereniging Van Haptotherapeuten (VVH)

Link website VVH: www.haptotherapeuten-vvh.nl.