Marjan Visser

Op zoek naar wat past…..

Na een paar jaar als leerkracht gewerkt te hebben op een basisschool, ben ik naar het binnenland van Suriname gegaan. Daar behoorden onderwijs en gezondheidszorg tot mijn taken. Daarnaast zocht ik met de mensen in het gebied naar mogelijkheden om hun grondrechten vorm te geven.

Na terugkeer in Nederland ben ik gaan werken bij een onderwijsbegeleidingsdienst. Het vergroten van ontwikkelingskansen voor kinderen stond daarbij centraal. Leerlingbegeleiding was ongeveer 20 jaar een onderdeel van mijn takenpakket. Daarnaast begeleidde ik schoolleiders en leerkrachten bij werkproblemen.

Naast het werk als onderwijsadviseur heb ik in die periode pedagogiek en onderwijskunde gestudeerd.

Sinds 2003 gaf ik trainingen aan leidsters van peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties. Mijn aandacht was gericht op de waarde van spel als basis voor de totale ontwikkeling. Daarbij werd ik me bewust van het belang van echt contact tussen kind en leidster. Dat contact helpt een kind om zichzelf te leren kennen, om te ontdekken wat het voelt, wat het wil, wat het kan en wat het denkt. Veilig en uitnodigend contact als basis van de ontwikkeling van de persoon zelf, in relatie tot de omgeving.

Samen iets doen, lichaamstaal en de taal van woorden gaan daarbij hand in hand.

Het belang van verbinding was een drijfveer om te starten met haptonomie: eerst de basisopleiding, vervolgens enkele verdiepingsjaren en daarna vier jaar de opleiding tot haptotherapeut. Sinds 2005 heb ik een eigen praktijk als haptotherapeut.

In de afgelopen jaren heb ik me verder verdiept in onderwerpen zoals hechting, burnout en trauma.

Met mensen zoeken naar wat past bij hun wezen, naar de functie én de belemmering van gegroeide patronen, naar hun mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen, ….. dat is voor mij bij de verschillende activiteiten een wezenlijke drijfveer.