Haptotherapie boot aan de maas rustgevend

Praktijk voor Haptotherapie Reuver

Praktijkinformatie juli 2020

 

Contactinformatie

Marjan Visser, GZ-Haptotherapeut
Registratienummer Vereniging van Haptotherapeuten (VVH): 474
Tel: 06 – 5 11 48 760
Marjan.visser@inter.nl.net
www. Haptotherapie-Reuver.nl

 

Haptotherapie:

Haptotherapie is een vorm van hulpverlening en begeleiding met als elementen:

 • Gesprek;
 • Oefeningen;
 • Aanraking.

 

Werkwijze:

De start is steeds een kennismakingsgesprek. Daarin wordt besproken wat de aanleiding is om aan haptotherapie te denken. Vragen en verwachtingen worden verkend. In onderling overleg kunnen vervolgafspraken gemaakt worden. Na 3 werksessie wordt een pas op de plaats gemaakt en gekeken naar een mogelijk vervolg.
De werkwijze voldoet aan de beroepscode voor GZ-Haptotherapeuten van de beroepsvereniging. Om te downloaden: klik op: Beroepscode

 

Kosten, vergoedingen, betaling:

 • Een werksessie kost 75 euro en duurt ongeveer 75 minuten. Een intakesessie kost 40 euro.
 • Haptotherapie zit in het aanvullende pakket.
 • Mogelijke vergoedingen door de ziektekostenverzekering kunt u nazoeken op de website van de beroepsvereniging van haptotherapeuten (VVH): www.haptotherapeuten-vvh.nl onder ‘vergoedingen haptotherapie’. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw ziektekostenverzekeraar.
 • Aan het einde van een werksessie krijgt u een factuur, tenzij anders is afgesproken.
 • Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.
  Voor verdere informatie: klik op: Betalingsvoorwaarden
 • U kunt zelf declareren bij uw ziektekostenverzekeraar.

 

Bij verhindering:

Wanneer bij verhindering een afspraak tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Afsluiting van het therapieproces:

Afsluiting van de therapie gebeurt bij voorkeur na een vooraankondiging (de voorlaatste sessie) of in een gesprek (telefonisch of in de praktijk).

 

Dossiervorming en privacy:

t.b.v. het hulpverlenings- en begeleidingsproces wordt informatie vastgelegd over inhoud en proces. U hebt als cliënt het recht deze informatie in te zien en te corrigeren op feitelijke onjuistheden. Meer informatie over het privacybeleid van de praktijk kunt u vinden in het privacybeleid (beschikbaar op papier en in de onderbalk op deze site).

 

Verslaggeving en informatie aan derden:

Informatie naar derden, bijvoorbeeld de huisarts, de verwijzer of een andere behandelaar, gebeurt alleen na overleg en met toestemming van u.

 

Beroepsvereniging:

De beroepsvereniging van Haptotherapeuten – de VVH – stelt normen onder andere m.b.t. praktijkvoering, nascholing en werkruimte. Ik ben bij de VVH aangesloten (registratie nummer 474).

 

Klachtenregeling:

Wanneer er sprake is van ontevredenheid over de gang van zaken in de therapie proberen we daar in een gesprek samen naar te kijken en oplossingen te bedenken. Mocht dat niet tot voldoende resultaat leiden, dan kan er een beroep gedaan worden op de klachtencommissie van de VVH. Die commissie is onafhankelijk.
Om de klachtenprocedure te downloaden: klik op: Klachtenprocedure

 

Bij langdurige afwezigheid van de therapeut:

In overleg met de cliënt wordt voor de periode van een vakantie indien gewenst vervanging geregeld. Wanneer de therapeut onvoorzien langdurig afwezig is, bijvoorbeeld door ziekte dan neemt de administrateur contact op met de cliënt en verwijst hij de cliënt naar een andere haptotherapeut. Dat doet de administrateur in overleg met een andere haptotherapeut die deel uitmaakt van de intervisiegroep van de therapeut.